Ergosolutions Ergonomia Ergonomiakortti Ergonomics
handy-surfers only click |
vain kännykä käyttäjät klicka:

wap-page | wap-sivu


Oy Ergosolutions BC Ab specialises in ergonomics consultancy &/
education to achieve ROI and
prevent or at least reduce musculoskeletal disorders
& injuries |
Ergonomiakonsultoinnilla &/ koulutuksella saavutetaan
kustannustehokas investointi työntekijöiden
hyvinvointiin ehkäisemällä tai ainakin vähentämällä
tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja -vammoja

'Potilassiirtojen
Ergonomia-
kortti®'
-koulutus |
Ergonomia -avoin | -tilaus -koulutusta
-luennointia -konsultointia
ympäri vuoden